Last update: 2024-05-18A jelenlegi nagyv�llalati k�rnyezetben a bej�v� sz�ml�k kiegyenl�t�s�nek gyakorlatilag kiz�r�lagos form�ja a Home Banking rendszereken (banki termin�lok) kereszt�l t�rt�n� banki �tutal�s. Az elterjedt v�llalatir�ny�t�si rendszerek legt�bbj�ben a standard program funkci�k csak a lej�rt esed�kess�gu sz�ml�k kiv�laszt�s�ra �s kilist�z�s�ra ny�jtanak lehet�s�get. Az ERP rendszer �s a banki rendszerek k�z�tti kapcsolat csak egyedi fejleszt�ssel val�s�that� meg.

A fenti ig�nyek kiel�g�t�s�re c�g�nk az �ltalunk t�mogatott k�t v�llalatir�ny�t�si rendszerhez (BPCS, MOVEX) kifejlesztette a 'Banki interface' modult, amely kett�s feladatot l�t el:

  • Az utal�sra kijel�lt sz�ll�t�i sz�ml�kr�l el��ll�tja az adott bank �ltal fogadni k�pes form�tum� file-t.
  • A bank �ltal elektronikus form�ban visszak�ld�tt banki kivonatot bedolgozza az ERP rendszerbe ("lek�nyveli a bankot").

A modul m�k�d�s�nek l�nyege, hogy a sz�ll�t�i sz�ml�k (vagy egy�b k�telezetts�gek) utal�sra t�rt�n� kijel�l�se a standard funkci�k seg�ts�g�vel t�rt�nik, de a szok�sos list�kon t�l egy AS/400-as �llom�ny is k�pz�dik, mely file-transferrel �tker�l a PC-s banki termin�lra, �s a banki szoftver tov�bb�tja azt a bankba. Az utal�s t�nyleges megt�rt�nte ut�n a bankb�l vissza�rkez� elektronikus �llom�ny az adatok megfelel� sz�tv�logat�s�t �s ellen�rz�s�t k�vet�en bedolgoz�sra ker�l (t�bbnyire valamely standard ERP funkci� m�dos�tott verzi�j�val).

A modul az �ltalunk t�mogatott k�t rendszer (BPCS, MOVEX) eddig megjelent verzi�ihoz term�kk�nt (vagyis egyedi testreszab�s n�lk�l) implement�lhat�. Figyelembe v�ve azonban, hogy az egyes bankokn�l haszn�lt PC-s banki rendszerek be- �s kimeneti adatszerkezete m�s �s m�s, ez�rt ez csak olyan bankok eset�ben teheto meg, amelyekre a banki interface m�r kifejleszt�sre ker�lt. Mivel a prOffice Kft. �gyfelei t�bbf�le bankkal �llnak kapcsolatban, a modul m�r elk�sz�lt a hazai bankok jelent�s r�sz�hez (HVB, CIB, CITI, Credit Lyonnais, ING, BB, Raifeissen, K&H, MKB). Ezekt�l elt�r� bankok eset�ben kism�rt�k� m�dos�t�s sz�ks�ges, melyet c�g�nk r�vid hat�ridon bel�l v�llal.

Referenci�k