Last update: 2019-04-26Tárgyieszköz modul funkcionális szerkezete

Befejezetlen beruházások, immateriális javak, tárgyi eszközök (esetleg befektetett pénzügyi eszközök) teljes körű analitikus nyilvántartása

 • Eszköz azonosítók (automatikus sorszámozás + leltári szám)
 • Beszerzéssel kapcsolatos adatok (szállító, beszerzési rendelés sz., stb.)
 • Kapcsolódó beruházási számlák adatai (szállító, számla száma, telj. dátuma, stb.)
 • Eszköz típustól függő leíró eszköz adatok
 • Eszköz elhelyezési adatai (hely, leltárfelelős, profit center)
 • Pénzügyi adatok (többféle értékcsökkenési mód szerint párhuzamosan nyilvántartva)
 • bruttó érték
 • nettó érték
 • halmozott értékcsökkenés
 • ezévi halmozott értékcsökkenés
 • élettartam, stb.
Tárgyi eszközök értékcsökkenés számítása, automatikus kontírozása

 • Fix kulcsú, élettartam alapú, teljesítmény arányos számítási módszerek (lineáris, gyorsított; bruttó v. nettó alapú; kisértékű eszközök azonnali leírása, maradványérték kezelése, stb.)
 • Beállítható gyakoriságú értékcsökkenés számítás (évente, negyedévente, havonta; egyenletes v. napok számán alapuló)
 • é.cs. nyilvántartás tetszőleges számú értékcsökkenési mód szerint (számviteli politika vs. adótörvény szerint)
 • Terven felüli értékcsökkenés
 • é.cs. előrejelzés ill. próbafuttatás
 • é.cs. költség allokálása költséghelyekre
 • é.cs. szüneteltetése (használaton kívül helyezett eszköz)
Tranzakciók teljes körű kezelése

 • Beszerzések ill. egyéb speciális (felhasználó által definiálható) állománybavételek (apportként történő átvétel, leltártöbblet, térítés nélkül kapott eszköz, önrevízióval állományba vett eszköz, stb.)
 • Különféle eszköz kivonási típusok
  • értékesítés
  • Selejtezés
  • Egyéb speciális (definiálható) kivonások (apportként történő átadás, leltárhiány, térítés nélküli átadás, stb.)
 • Eszközök átadása
  • fizikai helyek között
  • leltárfelelős változtatás
  • átadás költséghelyek között, stb.
 • érték módosítása (ráaktiválás, felújítás, részleges selejtezés, stb.)
 • Eszköz átminősítése más típusú eszközzé
 • Tárgyi eszköz átsorolása forgóeszközzé ill. forgóeszköz átsorolása tárgyi eszközzé
 • Eszközök átértékelése
 • Eszköz reaktiválása
 • Teljes tranzakció történet
Kapcsolódás BPCS modulokkal

 • Beszerzési rendelés kibocsájtás, bevételezés, beruházási adatok átvétele (PUR)
 • Beruházási számlák feldolgozása és átvétele (ACP)
 • Tranzakciók automatikus kontírozása és főkönyvi feladása
 • Tárgyi eszközök értékesítése
Egyéb funkciók

 • Kötelezettségvállalások tervezése és követése
 • Eszközök csoportos nyilvántartása
 • Kapcsolódó eszközök (főegységek, alkatrészek) nyilvántartása
 • Leltár
 • Dokumentumok (állománybavételi bizonylat, eszköz karton, tranzakció történet, stb.) és listák
 • Saját rezsis beruházások kezelése
 • definiálható szerkezetű
  • eszköz típus
  • leltározási hely
  • csoportosítási kódok (definiálható szempontok szerint)
  • eszköz típustól függő definiálható leíró adatszerkezet
 • tömeges (csoportos) tranzakciók (átadások, selejtezések)
 • bérelt eszközök nyilvántartása
 • külső rendszerből történő adatkonverzió BPCS-be
 • standard BPCS-en túlmenő kifinomult jogosultsági rendszer
 • záró programok, file tisztítások
Referenciák